• Dyzenteria u trzody

image

  • Parametry

Dyzenteria trzody to poważna choroba, która może rozpowszechnić się w całym gospodarstwie. W przypadku zauważenia pierwszych objawów konieczne jest zastosowanie odpowiedniego leczenia w celu zatrzymania rozwoju choroby i uchronienia innych osobników. Dyzenteria trzody na większą skalę prowadzi do ogromnych strat finansowych w hodowli. Warto więc działać jak najszybciej, a także zapobiegać pojawieniu się tej dolegliwości.

Dyzenteria trzody chlewnej

Dyzenteria trzody chlewnej to choroba wywoływana przez krętki Brachyspira, które należą do grupy silnie beta-hemolitycznych. Następstwem zakażenia jest zapalenie w obrębie jelita grubego, którego objawem są krwawe, szaroczarne i śluzowe biegunki. Na chorobę w szczególności narażone są osobniki, których waga waha się pomiędzy 12 a 75 kg, choć może dotknąć również maciory lub prosięta. Dyzenteria u świń to poważny problem dla każdego hodowcy, ponieważ choroba może być przenoszona przez ptaki, muchy, myszy i ryby. Konsekwencją może być rozprzestrzenienie się choroby w obrębie całego gospodarstwa. Co więcej, niektóre lochy mogą nie wykazywać żadnych objawów zakażenia, a i tak przenosić krętki na inne osobniki, co jeszcze bardziej utrudnia eliminowanie choroby.

Dyzenteria u trzody – charakterystyczne objawy

Zainfekowane zwierzęta wykazują pierwsze objawy dopiero po 10-14 dniach od zakażenia. Pierwszym sygnałem ostrzegawczym dla hodowcy może być to, że będą one pobierać mniej paszy i szybko tracić na wadze. Kolejnym ważnym symptomem są długotrwałe krwawe biegunki u trzody, które mogą prowadzić do szybkiego odwodnienia organizmu i kwasicy.

Krwawe biegunki u trzody to objaw, który może dotyczyć również innych poważnych chorób związanych z układem pokarmowym zwierząt, na przykład adenomatozy świń. Pod żadnym pozorem nie można bagatelizować tego symptomu, lecz możliwe jak najszybciej skontaktować się z lekarzem weterynarii, który zidentyfikuje chorobę i wdroży odpowiednie leczenie. Należy pamiętać, że w przypadku jakichkolwiek chorób trzody chlewnej, szybkość działania ma ogromne znaczenie.

Dyzenteria – leczenie

Leczenie dyzenterii u świń polega na podawaniu tiamuliny, walnemuliny i tylwalozyny, które mogą być dostarczane za pośrednictwem wody do picia, w formie paszy leczniczej lub w formie iniekcji. Leczenie dyzenterii u trzody powinno odbywać się pod kontrolą lekarza weterynarii, który opracuje program i indywidualne dawki dla danej fermy.

Czasami na leczenie dyzenterii u trzody może być już za późno. Dlatego tak ważna jest odpowiednia profilaktyka, aby całkowicie zapobiec chorobie. Należy pamiętać, że za większość zysków finansowych gospodarstwa odpowiedzialna jest trzoda.Dyzenteria skutecznie może to zmienić, doprowadzając do ogromnych strat i problemów logistycznych. Odpowiedzialny hodowca powinien więc zadbać o zdrowie trzody, poprzez zapewnienie należytych warunków bytowych. Niezbędna jest odpowiednia dbałość o higienę oraz dietę trzody chlewnej, którą warto wzbogacać o dodatki żywieniowe.