• Reklamacje i zwroty

Reklamacje

Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 2 lata. Dla firm rękojmia jest wyłączona.

Adres do reklamacji:

Rolnet Michał Kowalczyk
ul. Brzezińska 60,
95-047 Jeżów

Dodatkowe informacje

Jak zgłaszać reklamacje?

1. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem sklep@rolnet.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy.
2. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać, co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
4. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci.
5. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

Zwroty

Czas na reklamację z tytułu rękojmi wynosi 14 dni. Dla firm rękojmia jest wyłączona.

Adres do zwrotu:

Rolnet Michał Kowalczyk
ul. Brzezińska 60,
95-047 Jeżów

Dodatkowe informacje

Jak zgłaszać zwroty?

W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny. W takim przypadku Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane od Kupującego płatności. Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy: (przykładowy formularz odstąpienia od umów w PDF - kliknij, aby pobrać) lub skorzystać z innej drogi komunikacji ze Sklepem.
Przesyłkę należy nadać na adres: Rolnet Michał Kowalczyk, ul. Brzezińska 60, 95-047 Jeżów.
Podpis: tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej.

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy, Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru. Koszt odesłania towaru może być wyższy niż koszt dostawy podany w ofercie. Zależy to od wielu czynników, np. umowy zawarte przez sprzedającego z podmiotami świadczącymi usługi kurierskie,
Sprzedający w ciągu 14 dni od złożonego oświadczenia, zwróci pieniądze przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jaki wybrał konsument.
Jeżeli użycie tego samego sposobu zapłaty nie jest możliwe, Sprzedający poprosi o wskazanie innego (np. przelew bankowy na wskazany nr rachunku). Sprzedający może się wstrzymać ze zwrotem pomiędzy do momentu otrzymania odesłanego przedmiotu lub otrzymania potwierdzenia o jego nadaniu. Kupujący może zwrócić towar we własnym zakresie, lub skorzystać z usług firmy transportowej Sprzedającego.

Poniżej cennik przesyłek zwracanych:
  • przesyłka o objętości do 0,15 m3 i wadze do 5 kg – 20 zł brutto,
  • przesyłka o objętości do 0,32 m3 i wadze do 31 kg – 39 zł brutto,
  • przesyłka o objętości do 1,15 m3 i wadze do 40 kg – 219 zł brutto.

Zwracana kwota:

W przypadku odstąpienia od umowy w skład zwracanej kwoty wchodzą: cena przedmiotu, oraz pierwotne koszty jego wysłania – do wysokości najtańszej zwykłej opcji wysyłki, która widniała w danej ofercie.
W sytuacji której konsument decyduje się na dokonanie zwrotu, korzystając z usług transportowych Sprzedającego, zwracana kwota pomniejszana jest o cenę przesyłki zwrotnej według wyżej wymienionego cennika.
Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości odesłanego przedmiotu, które wynikało z korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania. Obowiązkiem konsumenta jest solidne i bezpieczne zapakowanie odsyłanego towaru.

Brak możliwości odstąpienia od umowy

Prawo odstąpienia od umowy zawartej nie przysługuje Kupującemu (konsumentowi) w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

4. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

5. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

7. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 14 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

8. w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji;

9. jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

10. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; zawartej w drodze aukcji publicznej;

11. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.