• Pokost lniany Impregnat do drewna Drewnochron 10L

Pokost lniany Drewnochron to produkt skierowany do klienta detalicznego. Znana firma, pewny produkt.

198.83
opak Add to wishlist
Reviews
Shipping within 48 hours

Zamów telefonicznie! 690-387-365

Leave your phone

Pokost lniany Drewnochron przeznaczony jest do impregnacji surowego drewna i materiałów drewnopochodnych

oraz do gruntowania tynków przed malowaniem wyrobami ftalowymi:

  • Na zewnątrz: drzwi, okna, płoty, konstrukcje zewnętrzne, boazerie zewnętrzne, altanki, domki letniskowe,

meble ogrodowe.

  • Wewnątrz: drzwi, okna, meble, lamperie.


Sposób stosowania:

Podłoże przeznaczone do malowania należy wyrównać, przeszlifować i odpylić. Powierzchnia przeznaczona do

malowania powinna być czysta i sucha.


Malowanie:

Przed użyciem wyrób należy dobrze wymieszać i stosować w postaci rozcieńczonej (1:1). Temperatura malowania

i schnięcia powinna wynosić od 15 do 25°C. Niska temperatura i wysoka wilgotność wydłużają czas schnięcia. Pokost należy nanosić pędzlem wcierając w porowatą

powierzchnię, aż do jej nasycenia. W przypadku dużych powierzchni z materiałów łatwo nasiąkliwych można użyć

pistoletu natryskowego.

Po wyschnięciu (po upływie 24-48 h) zaimpregnowaną powierzchnię należy przeszlifować papierem ściernym

nr 180 i usunąć pył.

Na tak przygotowane podłoże można nakładać powłoki farb podkładowych i nawierzchniowych.


Dodatkowe informacje

Pokost stosować w postaci rozcieńczonej (1 część rozcieńczalnika EKO1 lub do wyrobów ftalowych ogólnego

stosowania na 1 część pokostu).

Pokost lniany prawidłowo naniesiony nie tworzy powłoki lakierowej. Bezpośrednio po zakończeniu prac malarskich

narzędzia należy umyć

rozcieńczalnikiem EKO-1 lub innym rozpuszczalnikiem do wyrobów ftalowych ogólnego stosowania. Wyrób należy

przechowywać

w opakowaniach szczelnie zamkniętych.


Unikać uwolnienia do środowiska. Zawartość pojemnika jak i pojemnik utylizować zgodnie z lokalnymi, regionalnymi,

narodowymi oraz

międzynarodowymi przepisami. Nie wdychać rozpylonej cieczy. W przypadku niedostatecznej wentylacji stosować

indywidualne środki ochrony

dróg oddechowych. Zawiera mieszanina poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i

2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1) i 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on.

Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.Najważniejsze zalety:

  • silnie penetrujący
  • nie tworzy powłoki lakierowej
  • chroni przed wilgocią
  • na zewnątrz, do wewnątrz
  • zalecana ilość warstw: 1


Pojemność: 10L | Wydajność: do 12m2/l |

There is currently no comments or ratings for this product.
  • Rate

The Whole Thing
The Functionality Of The
Price
The Signature Of The
Opinion Of The